Petra Padberg Counseling

Eenzaamheid

Eenzaamheid wil zeggen dat u (goede) sociale contacten en relaties mist.

Eenzaamheid kan u opeens overvallen.
Een gevoel van leegte, verdriet, het besef er alleen voor te staan.
Bijvoorbeeld na een sterfgeval, scheiding, verhuizing of lichamelijke problemen.

U kunt sociaal eenzaam zijn, dat betekent dat u minder contact met
anderen mensen hebt dan u wilt.
Of u kunt emotioneel eenzaam zijn, dit betekent dat u veel mensen
om u heen kunt hebben maar u voelt zich eenzaam door het ontbreken van
een hechte band met anderen. Geen raakvlakken meer.

Mensen veranderen, u ook. En dan past het soms niet meer.
Als mensen eenzaam zijn geven ze dit niet gauw toe aan anderen.
En anderen kunnen uw gevoel niet zien. Het is dan een verborgen probleem.

Ik persoonlijk heb het meerdere keren mogen ervaren in mijn leven.
En weet uit eigen ervaring hoe pijnlijk dit gevoel kan zijn.
Geen aansluiting vinden en een diep gevoel van leegte.

Contact          Terug